خدا چگونه اعمال همه انسانها را ضبط کرده و در قیامت بر اساس آنها وی را محاکمه می کند؟


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط