خشونت و مهربانی در کودکان

در برخورد با کودکان باید حس امید و محبت را در بین حرف هایمان جاری کنیم تا آنها حس اهمیت بین خود و والدین را داشته باشند و باید تا جایی که امکان دارد در برخورد با فرزندانمان از خشونت و الفاظی که خشم را منتقل می کنند جلوگیری کنیم.


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط