خودباوری

خودباوری

تا این مغزی که انگلی
است و استعماری است عوض نشود و باورمان نیاید که ما هم آدم هستیم،
نمی‌توانیم استقلال پیدا کنیم. ما باید کاری بکنیم که خودمان و همه قشرهای
ملت و همه جوانان ما باورشان بیاید که ما هم آدمیم.

جلد ۱۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۲۲


مطالب مرتبط