شعر کودکانه خورشید و ماه

خورشید و ماه

خورشید و ماه

صبح شده باز دوباره /// بابا جون سرکاره

بازم مامان خوبم /// از صبح زود بیداره

صبحونه روی میزه /// خونه چقدر تمیزه

اینا کار مامانه /// مامان چقدر عزیزه

5bc6f94778e67.jpg

زودی لباس می پوشم /// کیف میندازم رو دوشم

میخوام برم مدرسه /// من بچه ای باهوشم

چون می دونم که بابا /// لباس و کیف و کفش را

با زحمتش خریده /// دوستش دارم یه دنیا

ای بابای گل من /// مامان خوشگل من

خوب می خونم درسامو /// هستید توی دل من

5bc6f984cea03.jpg

مامان مثل خورشید /// به خونه گرما می ده

بابا مثل یه ماهه /// پر از نور امیده

وقتی که می شیم بیمار /// بی حال می شم و تب دار

مامان و بابای خوبم /// برام می شن پرستار

از شب تا صبح بیدارن /// چشم رو هم نمیزارن

تا وقتی که خوب بشم /// آروم و قرار ندارن

چقدر خوبه که ماها /// همه ی ما بچه ها

بدونیم قدرشونو /// قدر مامان و بابا

5bc6f9a2a2ef2.jpg

باید باشیم باادب /// منظم و مرتب

رفتار کنیم با اونا /// خیلی خوب و مودب

خدا گفته تو قرآن /// ای کودک مسلمان

به مامان و به بابا /// بکن تو لطف و احسان

ای خدا ای بهترین /// خدای مهرآفرین

پدر و مادرم را /// حفظ کن همیشه ، آمین


مطالب مرتبط