خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد

خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد

#خوزستان_سرمایه_نظام

#خوزستان دین خودش را به #اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و برای شرافت خود و کشور خود کوشش می‌کند و مردانه ایستاده است

امام(ره)؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۰


مطالب مرتبط