پروردگار اراده فرموده تا هرگونه زشتی و پلیدی را از شما دور سازد و شما را پاک و مطهر قرار دهد

داستان آل عبا

داستان آل عبا

حضرت فاطمه علیها السلام ماجرای زیبایی را چنین تعریف می کند: «روزی از روزها من در خانه پدر تنها بودم که صدای در را شنیدم، به طرف آن رفتم، وقتی در را باز کردم پدرم رسول خدا را دیدم و پس از سلام و احوال پرسی آن حضرت وارد منزل ما شد. آنگاه رسول خدا در اتاقی نشست و عبای خودش را بر سر کشید. در حالی که بوی عطرش در فضای خانه پیچیده شده بود. فرزندم حسن از راه رسید، به من سلام کرد و گفت: مادر جان! بوی خوش جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمام می رسد.

سپس به پیامبر سلام کرد و زیر عبا، در کنار حضرت نشست طولی نکشید فرزندم حسین نیز از در وارد شد. به من سلام کرد و گفت: «مادر جان! بوی خوش جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله را احساس می کنم». آن گاه به پیامبر سلام کرد، به سویش رفت و زیر عبا در کنار آن حضرت نشست. زمانی نگذشت که همسرم، حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام نیز وارد منزل شد و پس از سلام و احوال رسی به من فرمود: «اکنون بوی خوش رسول خدا به مشام می رسد، سپس به طرف پیامبر صلی الله علیه و آله رفت به آن حضرت سلام کرد و مانند حسن و حسین، زیر عبا در کنار رسول خدا نشست.

حضرت فاطمه علیها السلام می گوید: وقتی همسر و فرزندانم در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله نشستند من نیز به سوی آنان رفتم و زیر عبا در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله نشستم. در آن وقت همه ما در کنار پیامبر بودیم. آن حضرت با دستانش عبای خودش را بر روی سرمان گرفته بود. پس از آن، رسول خدا دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا! اینان اهل بیت من هستند. پروردگارا! دوست باش با کسانی که اهل بیت مرا دوست دارند و دشمن کسانی باش که با خاندان من دشمنی می کنند.

آن گاه بانوی با تقوا و همسر پیامبر، «ام سلمه» که در خانه پیامبر، رفت و آمد داشت، به رسول خدا گفت: «آیا من هم می توانم زیر عبای شما بنشینم و جزء اهل بیت شما باشم؟» پیامبر به او فرمود: «تو بانوی با ایمان و خوبی هستی اما آل عبا همین پنج نفر هستند» روزی فرشته وحی بر پیامبر نازل گشت و به او گفت: «ای پیامبر! خداوند خواسته که هگونه زشتی و پلیدی را از شما اهل بیت دورگرداند و شما را پاک و مطهر سازد.»

پیامبر صلی الله علیه و آله هر روز به خانه دخترش می آمد و با صدای بلند می فرمود: «سلام بر اهل بیت پیامبر! خداوند شما را رحمت کند. پروردگار اراده فرموده تا هرگونه زشتی و پلیدی را از شما دور سازد و شما را پاک و مطهر قرار دهد.» تا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله زنده بود همه مردم شهر می دیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز به اهل بیت خود سلام می کند و آنان را به پاکی و درستی صدا می زند. دیگر تمام مسلمانان می دانستند که حضرت علی و فاطمه و فرزندان آنان در پیشگاه خداوند چقدر محترم و عزیز هستند.

بعدها دوستان و دشمنان حضرت فاطمه علیها السلام معلوم شدند. کسانی که به حضرت زهرا علیها السلام دوست پیامبر صلی الله علیه و آله و دوست خداوند بودند اما کسانی که به دختر پیامبر ظلم می کردند دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و دشمن خدا بودند.

منبع:

برگرفته از کتاب مجموعه حکایات «بوی یاس»؛ جلد 5، مهدی وحیدی صدر.


مطالب مرتبط