دانستنی های عمومی برای کودکان

دانستنی ها

دانستنی ها

5c51805323401.jpg

بچه های عزیز می دانستید که خط های سر انگشت های هیچ دو نفری مثل هم نیست ، بله واقعا همین طوره توی سوره قیامت آیه 4 هم به این مورد اشاره شده است
ولی در عین حال توجه کنید که خط های انگشتان دست راست با دست چپ برابر است .


5c51807919ff9.jpg

دوستان عزیز می دانستید به هیچ وجه نمی شود با چشم باز عطسه کرد از حالا می توانید به این موضوع توجه کنید خواهید دید کاملا همین طور است .


مطالب مرتبط