دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

5c349894ebe8f.jpg

1. تعداد سوره های قرآن؟ ۱۱۴

۲. تعداد جزء های قرآن؟ ۳۰

۳. طولانی ترین سوره قرآن؟ دومین سوره، بقره.

۴. کوتاهترین سوره قرآن؟ صد و هشتمین سوره، کوثر.


مطالب مرتبط