دانستنی های قرآنی 10
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 285 34.4 KB 24 0

دانستنی های قرآنی 10

1-آیه حجاب در کدام سوره قرآن قرار دارد ؟ سوره نور

2-هیزم کش آتش جهنم در قرآن چه کسی معرفی شده است ؟ زن ابولهب ( زن عموی پیامبر)

3-در کدام سوره به هیزم کش آتش جهنم اشاره شده است ؟ سوره تبت ( سوره مسد)

4- نام دیگر سوره تبت چیست ؟ سوره مسد


مطالب مرتبط