دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

1- خداوند چگونه فرعون را مجازات کرد؟ غرق شد

2- فرعون در کجا غرق شد؟ رود نیل

3-چند سوره در قرآن به نام حیوانات است؟ (فیل ، عنکبوت، نمل، بقره، نحل)

4-به مادر کدام پیامبر وحی شد؟ حضرت موسی (ع)


مطالب مرتبط