دانستنی هایی درباره سوره های قرآن

دانستنی های قرآنی

دانستنی های قرآنی

حتما تمام کارهایت را با " بسم الله الرحمن الرحیم " شروع می کنی ، خوب است بدانی " بسم الله الرحمن الرحیم " 114 بار در قرآن تکرار شده و هر سوره ای " بسم الله الرحمن الرحیم " مخصوص به خود را دارد که در ابتدای سوره آمده است . البته سوره توبه " بسم الله الرحمن الرحیم " ندارد اما سوره نمل2 بسم الله الرحمن الرحیم دارد .

به فرموده #پیامبر اسلام (ص) هر کاری با بسم الله شروع نشود به نتیجه مطلوب نمی رسد .


مطالب مرتبط