دانستنی های قرآنی
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ 424 92.3 KB 34 0

دانستنی های قرآنی

به مادر کدام پیامبر وحی نازل شد؟ حضرت موسی (ع)

چند سوره در قرآن آمده که به نام حیوانات است ؟ فیل، عنکبوت، بقره، نمل، نحل.

چند سوره در قرآن با "قل" شروع می شود ؟ 5 سوره ، سوره اخلاص، سوره ناس، سوره فلق، سوره کافرون، سوره جن
مطالب مرتبط