دانستنی ها برای کودکان

دانستنی ها برای کودکان

1-آیه الکرسی در کدام سوره قرآن است ؟ سوره بقره

2-نام چند پیامبر در قرآن آمده است ؟ 26 پیامبر

3-تنها زنی که اسم او در قرآن آمده است چه نام دارد ؟ مریم

4-اولین زنی که مسلمان شد چه نام دارد ؟ حضرت خدیجه


مطالب مرتبط