کتاب حاضران به غایبان برسانند به سفارش معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی و به مناسبت عید غدیر خم تهیه و حضور شما بزرگواران تقدیم می شود.

دانلود کتاب حاضران به غایبان برسانند

دانلود کتاب حاضران به غایبان برسانند

کتاب حاضران به غایبان برسانند، به کوشش مهدی نیلی پورتوسط تولیدات فرهنگی حرم مطهر امام رضا علیه السلام تولید شده است.

در این کتاب می خوانیم:

تعریف غدیرخم و واقعه نگاریِ ابلاغ آن - سند خطبه غدیر - نام های دیگر عید غدیر - پیا م های غدیر و خطبۀ غدیر - غدیر؛ معرفی انسان 250 سالۀ شایستۀ و ...

دانلود کتاب


مطالب مرتبط