آیا به ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی با سایر انقلابها فکر کرده اید؟

دانلود کتاب روایت های موازی

دانلود کتاب روایت های موازی

انقلاب ها یک آغاز بزرگ برای هر کشور و ملتی محسوب می شوند، اما این آغاز چه راهی را پیموده است؟ تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب های بشری نظیر انقلاب فرانسه و روسیه چیست؟ آیا به ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها فکر کرده اید؟ معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی کتاب (روایت های موازی) را به قلم سعید زاهدی و با موضوع مقایسه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب های فرانسه و روسیه منتشر کرده است .زبان روان و منبع های معتبر، (روایت های موازی) را به یک پیشنهاد ویژه برای مطالعه تبدیل کرده است.

#فجر98 #انقلاب_اسلامی #انقلاب_فرانسه

دانلود کتاب


مطالب مرتبط