این کتاب به بررسی زندگی شهید مریم فرهانیان می پردازد.

دختری کنار شط
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 400 39.1 KB 43 0

دختری کنار شط

مصاحبه گر: عبدالرضا سالمی نژاد

ناشر کتاب: فاتحان

معرفی کتاب

بررسی زندگی شهید مریم فرهانیان، پرداخت یک شخصیت ماجراجو و یا انسانی حادثه ای نیست تا انتظار داشته باشیم، حوادث و رویدادهای ناگفته ای در این کتاب بخوانیم. او حتی یک فرمانده نظامی یا طراح نقشه های عملیاتی نیز نیست تا از این منظر بتوان به توانمندی های فردی و استعدادهای خدادادی مردان جنگ بنگریم. او دختری 22 ساله است که در سال های آغازین جنگ با انفجاری ساده در مکانی غریب به شهادت می رسد بی آنکه کسی آخرین لحظات او را به تصویر بکشد.
این کتاب در هشت فصل با عناوین خانواده، انقلاب اسلامی، مشارکت های اجتماعی، جنگ تحمیلی، امدادگر جنگ، مدد کار جنگ، شهادت و عکس ها، اسناد و پیوستها به چاپ رسیده است.


مطالب مرتبط