شعر کودک

دریای کرم امام مجتبی

دریای کرم امام مجتبی

در هر نگاه پاکش

می شد بهار را دید

می شد که عطر گل را

با او همیشه فهمید

همچون برادرش داشت

قلبی خدایی و پاک

هرگز نداشت در دل

از دشمنان دین باک

مادر همیشه گفته

از مهربانی او

او چون پیامبر بود

زیبا و پاک و خوش خو

شیرین چو حبه قند

بودند هر کلامش

حرف امام دوم

زیباست ، مثل نامش

هر چند او امامی

از جانب خدا بود

اما فقط کنارش

یاران بی وفا بود

در قلب خود همیشه

دریایی از کرم داشت

ای کاش در مدینه

او نیز یک حرم داشت


مطالب مرتبط