دریای ایرانی

#ماایرانیها

توسعه بنادر ایران منجر به توسعه صادرات و بارگیری و تخلیه بار شده است و ایران پنجمین ناوگان دریایی دنیا را دارد. دریاهای ایران شاهراه تجارت دنیا به حساب آمده و باید از این فرصت بهترین بهره را برد.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط