شعر کودک

در دل این سبزه ها

در دل این سبزه ها

من در این صحرای سبز///مثل آهو می دوم

شادمان و بی قرار///در پی او می دوم

در دل این سبزه ها///عطر او پیچیده است

پای او را بارها///این زمین بوسیده است

می تپد با یاد او///قلب این صحرای سبز

او از اینجا رد شده/// از همین صحرای سبز

تا ابد از شوق اوست///سینه ی هر غنچه سرخ

از صفای روی اوست///هر چه سبز و هر چه سرخ

مثل آهو می دوم///آه ، اما او کجاست ؟

در پی او می دوم/// ضامن آهو کجاست ؟

شاعر : سسید احمد میرزاده


مطالب مرتبط