دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در خارج از کشور

یکی از آثار فرهنگی انقلاب اسلامی این بود که به مسلمانان روحیه و جسارت داد که پای بندی خود را به عقاید و ارزش های دینی خود نشان دهند

دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در خارج از کشور

علاوه بر آثار فرهنگی داخلی، انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای کشور نیز آثار فرهنگی برجسته ای داشت که از جمله می توان از موارد زیر یاد کرد:

1. احیای دین در سطح جهان

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دین در بسیاری از جوامع به بوته فراموشی سپرده شده یا به صورت یک سری مراسم و اعمال عبادی فردی مطرح بود. در نظام های اثرپذیرفته از سرمایه داری غربی، دین در انزوا بود؛ زیرا نظریه سکولاریسم که بر جدایی دین از سیاست تأکید داشت، دین را از جامعه و زندگی کنار زده بود. در نظام های کمونیستی و سوسیالیستی نیز از جنبه فکری و نظری به شدت با دین برخورد می شد و آن را افیون ملت ها و مانع پیشرفت می دانستند.

دلیل چنین موضع گیری هایی نسبت به دین را باید در ستم هایی جست که کلیسا و صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به نام دین به مردم و ملل ضعیف روا می داشتند. تعصب های ناروایی نیز که به ویژه در زمینه های علمی و در برابر دانش و دانشمندان از خود نشان می دادند، مهم ترین اثر را داشته است. در چنین وضعی در قرن بیستم، دین به صورت نیروی عظیم انقلابی و حرکت آفرین، توده های عظیم انسانی را در گوشه و کنار ایران، متحد و متحول کرد و با بسیج آنان بر ضد استبداد داخلی و استکبار خارجی، قدرت های استکباری را سخت به وحشت انداخت و خطای نظری مکتب های الحادی کمونیستی و سوسیالیستی را در افیون خواندن دین آشکار ساخت.

بدین ترتیب، اسلام با به دست آوردن دوباره نشاط و قدرت خود توانست توده های عظیم مسلمانان را در دنیا بسیج کند تا جایی که گروه های جهانی مسلمان در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای منطقه علیه استبداد و استکبار سربرآوردند. مسلمانان در همه جا خواستار تشکیل حکومت اسلامی شدند و استکبار چنان به وحشت افتاد که سرکوبی مسلمانان را در سراسر جهان جزو برنامه های اصلی و استراتژی خود قرار داد.

2. احیای ارزش ها و سنت های اسلامی

با توجه به جوی که قبل از انقلاب حاکم بود، مسلمانان در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی تحت سلطه و نفوذ افکار، ارزش ها و فرهنگ غرب قرار داشتند و از تظاهر به دین داری و آداب و رسوم دینی به ناچار خودداری می کردند و ارزش ها و سنت های اسلامی مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته بود. یکی از آثار فرهنگی انقلاب اسلامی این بود که به مسلمانان روحیه و جسارت داد که پای بندی خود را به عقاید و ارزش های دینی خود نشان دهند و با سربلندی و افتخار، آنها را در دنیا و حتی در قلب اروپا به ویژه در مراکز فرهنگی آنجا مطرح سازند.

3. احیای فریضه حج

انقلاب اسلامی موفق شد توجه دنیا و به ویژه مسلمانان را به این حقیقت جلب کند که حج، فریضه عبادی و عمل مردمی صرف نیست، بلکه از بعد سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است. اگر مسلمانان به این بعد مهم حج توجه کافی داشته باشند، می توانند کشورهای اسلامی را از زیر بار ستم قدرت های استکباری رهایی بخشند و به حل مشکلات داخلی یکدیگر کمک کنند. حج، عداوت و برائت مسلمانان را نسبت به ستم کاران و قدرت های استکباری بر می انگیزد و به مسلمانان یاد می دهد که اسلام، جاذبه و دافعه را در کنار هم می پذیرد و رشد می دهد. حج، کنگره عظیم اسلامی و انسانی است که می تواند مسلمانان را به سطح بالایی از آگاهی و خودباوری برساند تا با استفاده از نیروها و استعدادهای درونی خود روی پای خویش بایستند.(1)

منبع: کتاب ارمغان انقلاب: تلخیصی از نود و دو دستاورد انقلاب اسلامی ایران، حسین اسحاقی، ص 145.

-------

پی نوشت ها:

1. محمدباقر حشمت زاده، چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، صص 365-366.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر