دعای من و امام رضا علیه السلام

دعای من و امام رضا علیه السلام

پرنده ام ، نسیمم // گنجشک روی سیمم
بین کبوتراتون // یه جوجه یا کریمم
امام مهربونم // وقتی دعا می خونم
دوست دارم می دونی // دوسم داری می دونم
به حق یایسن بگین // بلند وشیرین بگین
منم می گم :" عجل فرج" // شما هم آمین بگین !


مطالب مرتبط