دفاع مقدس ترجمان گفتمان هویتی ایران در نظام بین الملل

نوشتاری ازدکترسیمبردرباره گفتمان هویتی ایران در نظام بین الملل هشت سال دوران دفاع مقدس در مقابل رژیم بعثی عراق، از زوایا و دیدگاه های گوناگونی می تواند مورد بحث قرار...

دفاع مقدس ترجمان گفتمان هویتی ایران در نظام بین الملل

نوشتاری ازدکترسیمبردرباره گفتمان هویتی ایران در نظام بین الملل

هشت سال دوران دفاع مقدس در مقابل رژیم بعثی عراق، از زوایا و دیدگاه های گوناگونی می تواند مورد بحث قرار گیرد. قطعاً این دوران دارای بازتاب های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ادبیات نوشتاری و علمی مربوط نیز به همین ترتیب تقسیم شده و ارائه شده اند. هم نویسندگان ایرانی و هم نویسندگان خارجی، حول وحوش این موضوع مطالب زیادی به رشته ی تحریر درآورده اند. جامعه ی علمی و آکادمیک کشور ما نیز شایسته است که در این خصوص، مطالب علمی متفاوتی را ارائه کند و ابعاد مختلف آن را به بحث بگذارد تا این میراث شکوهمند دفاع مقدس، به زبانی علمی و مقبول، مطرح شود و نسل های آینده نیز از عبرت مطالب آن بهره مند شوند. این نوشتار به همین هدف نگاشته شده و امیدوار است که با طرح دیدگاه خاصی، مطلب را منتشر و برای بحث و تبادل نظر در بین دانشگاهیان و صاحب نظران و دانش پژوهان عرضه نماید. ایده ی اصلی این نوشتار ایده ای مربوط به گفتمان هویتی است و در آن ادعا می شود در زمینه ی رهاوردهای مهم دوران دفاع مقدس، بایسته و شایسته است که گفتمان هویتی آن دیده شود. اینکه این گفتمان چیست و چگونه در خلال دوران دفاع مقدس شکل گرفت، موضوع اصلی این یادداشت است.

نگرش به دفاع مقدس به مثابه ی عنصر هویت ساز

به هشت سال دوران دفاع مقدس از زوایای گوناگونی می توان نگریست؛ اما در این نوشتار، به عنوان یک عنصر هویت ساز ایرانی و اسلامی نگریسته می شود. دفاع مقدس توانست عنصر هویت ساز ایرانی و اسلامی را در کشور ما تقویت کند که هم یک پارامتر قدرتی برای ما محسوب می شود و هم عاملی مهم است که می تواند در موازنه ی قدرتی ما در سطح منطقه و جهان مؤثر باشد. در این قسمت از نوشتار، به مؤلفه های هویت سازی دفاع مقدس و آثار ملی و بین المللی آن اشاره می شود.

اول) خلق معانی گفتمانی هویت ساز

گفتمان های جدید هستند که با شکل گیری و اثرگذاری خود در سطح جامعه می توانند تأثیرات گوناگونی از خود برجا گذاشته و هویت های جدید ملی را به وجود آورند. علی الاصول، خود انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب گفتمانی است که طی آن، بسیاری از معانی گفتمانی خلق شده اند. حال اینکه چه اتفاقی می افتد که این معانی گفتمانی خلق می شوند و جای خود را به گفتمان قدیمی می دهند، در مقوله ی بحث این نوشتار نیست. اما نکته ای که می خواهیم در اینجا بر آن تأکید کنیم این است که گفتمان جدید، بازیگر هویت ساز نوینی هم محسوب می شود. انقلاب اسلامی ایران منشأ اصلی گفتمان جدید است، اما نکته اینکه به دنبال آن، پدیده ی هشت سال دفاع مقدس نیز به رشد و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی ایران در سطح ملی، منطقه ای و جهانی کمک کرد.

دفاع مقدس باعث شد تا معانی گفتمانی اسلامی به خوبی مطرح شده و در سطح ملی به شکل مؤثری دیده شوند. شهادت، ایثار، جانبازی و خود دفاع مقدس، مقاومت و غیره، همه و همه معانی گفتمانی هویت سازی بودند که در طی این دوره، در سطح ملی تقویت شدند و هنوز آثار مثبت آن ها در جامعه وجود دارد.

این در حالی است که این معانی، در سطح منطقه ای و جهانی، به ویژه در دنیای اسلام نیز قابل مشاهده شد و به معانی گفتمانی مقاومت در جنبش هایی مانند حزب الله لبنان تبدیل شده است. امروز حزب الله لبنان به همین معانی گفتمانی شناخته می شود و مقاومت اسلامی در مقابل صهیونیست ها، رمز پیروزی های گوناگون آن است. از مرزهای شرقی جهان اسلام تا مرزهای غربی آن، زبان هویتی مقاومت، با همه ی مؤلفه های آن مشهود است.

این زبان گفتمانی در ایران نیز هویت ساز قدرتمندی است که قطعاً سرمایه ی گران قدری در کشور ما محسوب می شود. ایران کشور بدهمسایه ای است و در یک منطقه ی بحرانی و خطرخیز قرار دارد. چالش های زیادی در دوران پس از دفاع مقدس، ما را فراگرفت. بعد از اشغال عراق و افغانستان، دشمن به طور محسوسی در کنار مرزهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران قرار داشت. اما دشمنان به خوبی با زبان گفتمانی ما در دوران دفاع مقدس آشنا هستند و می دانند که هرگونه تجاوز به خاک و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با چه واکنشی مواجه خواهد شد.

در همین راستا، پیشرفت های علمی ما، به ویژه در خصوص فناوری هسته ای، باعث حقد و کینه ورزی آمریکا و رژیم صهیونیستی شد که بارها به فکر تجاوز نظامی افتاده اند و حتی این مسئله را مطرح کرده اند، ولی تاکنون جرئت این کار را نداشته اند و تنها به عملیات مخفیانه ی تروریستی متمسک شده اند و این مسئله نشان دهنده ی استیصال این دسته از تروریست های دولتی است که به شهادت دانشمندان هسته ای ما منجر شده است. بدون شک، یکی از عوامل مهم ساختاری در راه بازدارندگی نظامی دشمنان، همین عناصر روانی و معنوی هویتی ما بوده است که در طول دفاع مقدس، جهانیان با آن آشنا شده اند.

دفاع مقدس باعث شد تا معانی گفتمانی اسلامی به خوبی مطرح شده و در سطح ملی به شکل مؤثری دیده شوند. شهادت، ایثار، جانبازی و خود دفاع مقدس، مقاومت و غیره، همه و همه معانی گفتمانی هویت سازی بودند که در طی این دوره، در سطح ملی تقویت شدند و هنوز آثار مثبت آن ها در جامعه وجود دارد.

دوم) پارامترهای معنوی قدرت

پارامترهای قدرتی کشورها عمدتاً به دو گروه عوامل مادی و معنوی تقسیم می شوند. در عوامل مادی، عناصر مختلفی مانند توان نظامی، موقعیت ژئوپلیتیک، توانایی های صنعتی و نظامی، میزان تولید خالص و ناخالص ملی، تعداد نیروی انسانی ماهر، مواد خام و غیره مطرح هستند. اما عنصر معنوی، شامل سابقه ی تمدنی یک کشور، رهبران و نخبگان آن، جایگاه پرستیژی یک کشور و نقش آن در حل وفصل مسائل جهانی و مدیریت بحران های بین المللی می شود.

در خلال هشت سال دفاع مقدس، ایران نشان داد که دارای برگ برنده ی مهمی در زمینه ی عناصر معنوی قدرت است. این عناصر معنوی قدرت، سرمایه ی هویتی ما بوده و هستند. البته در سابقه ی جنگ ها و منازعات دیگر بین المللی نیز نمونه های آن قابل مشاهده بوده است. در جنگ آمریکایی ها علیه ویتنام نیز شاهد این عوامل معنوی بوده ایم که به چه میزانی دارای تأثیر بوده اند.

آمریکا با همه ی توانمندی های نظامی خود، به جنگ کشور کوچکی به نام ویتنام رفته بود و از اول، خود را برنده و پیروز می دانست، اما به زودی آشکار شد که این طور نیست و ویتنام نشان داد که با وجود رهبر کاریزمایی به نام هوشی مینه و توان معنوی لشکر خود، می تواند آمریکا را به زانو درآورد و همین طور هم شد. فرار لشکریان آمریکا از پایگاه نظامی سایگون، خود مستند بسیار خوبی برای این ادعاست. اگرچه آمریکا ادعا کرد که به دلخواه عقب نشینی کرده است، اما فیلم سایگون نشان می دهد که آمریکایی ها فرار کرده اند و شکست خورده اند.

دوران دفاع مقدس نیز این گونه بود. ما مؤلفه ی معنویت را در گفتمان هویتی خود، سخت تقویت کردیم. مستندات زیادی در این خصوص در تاریخ روایی دوران هشت ساله ی دفاع مقدس وجود دارد. رژیم بعثی عراق تا بن دندان مسلح شده بود و از حمایت دیپلماتیک، نظامی و مالی متحدین منطقه ای و بین المللی خود برخوردار بود. پس از شکست های متعدد رژیم عراق، غربی ها به سرکردگی آمریکا و رژیم های عرب منطقه، میلیاردها دلار کمک های مالی، نظامی و لجستیک را روانه ی عراق کردند تا به این ترتیب، این رژیم را از غرقابی که گرفتار آن شده بود نجات دهند و بعداً به شکل متجاوزانه و گستاخانه ای، حملات تهاجمی خود را علیه رزمندگان ما گسترش دهند.

قطعاً در این بحبوحه و با متحدینی که عراق داشت، یکی از مؤلفه های مهمی که توانست ما را مقاوم کند، روحیه ی معنوی بالا یا همان پارامترهای غیرمادی قدرت بود. بسیج، سپاه و ارتش ما قهرمانانه و بدون ترس و با الهام از آموزه های اسلام، به نبرد دفاعی ما علیه دشمن ادامه دادند و اگر نبود کمک های میلیاردها دلاری کمپ متحدین عراق، حتماً رژیم بعث ساقط می شد.

اکنون این سرگذشت دوران دفاع مقدس، مقوم عناصر گفتمان هویتی ایرانی و اسلامی ماست که البته باید برای آن سرمایه گذاری کرد و با تمشیت و تدبیر، آن را حفظ نمود. روحیه ی معنوی مقاومت اکنون سرمایه ی هویتی ما در مقابل دشمنان بالقوه و بالفعل، محسوب می شود. سوابق ما به دشمنان نشان می دهد که سرزمین ما عرصه ی تاخت وتاز آن ها نیست و هرچقدر هم دارای پارامترهای قدرتی باشند، نمی توانند علیه ما مقابله کنند و هزینه های زیادی را خواهند پرداخت.

سوم) مقوم اعتدالی و دفاعی گفتمان هویتی

جمهوری اسلامی ایران، که زاییده ی ایده ی انقلاب اسلامی ایران است، نشان داد که دارای معتدل ترین کارکرد در تفکر و عمل در جهان اسلام است که در عین حال، توانسته است یک حکومت و ملت را اداره کند. البته این حرف به معنای کامل بودن و بی نقص نبودن نیست و هرگز نباید مغرور بود، بلکه باید آسیب شناسی کرد و برای بهبود شرایط فعلی و ارتقای آن، برنامه ریزی نمود.

دنیای غرب به سرکردگی آمریکا، خیلی تلاش نمود که در موضوعاتی مانند حقوق بشر و تروریسم، ایران را بدنام کرده و به انزوا بکشاند و در این راستا، از ابزارهای تحریم هم استفاده کرده است؛ ولی علی رغم همه ی شانتاژهای تبلیغاتی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران، رخدادهای منطقه ای، قربانی بودن ایران در قضیه ی تروریسم، عدم تهاجمی بودن سیاست خارجی ایران، تناقضات رفتاری آمریکا در قضایایی مانند حقوق بشر و تروریسم، طرفداری گروه های مقاومت و مسلمان و جهان در حال توسعه از ما، همه و همه نشان داده است که جمهوری اسلامی ایران معتدل ترین و منطقی ترین بازیگر منطقه ای و حتی جهانی است. در تفکر وستفالی، منافع ملی اصل قرار می گیرد و در ایده ی رئالیستی، جایگاهی برای اخلاق وجود ندارد؛ اما جمهوری اسلامی ایران در خیلی از قضایای منطقه ای، نشان داده است علی رغم هزینه های زیادی که داشته، به طور اخلاقی با مسائل برخورد کرده است. نمونه ی بارز آن، قضیه ی فلسطین و جنوب لبنان است.

چهارم) رهبری و گفتمان هویتی دفاع مقدس

یکی دیگر از مؤلفه های مقوم هویت گفتمانی ما، که تاکنون در فرایند جمهوری اسلامی نیز نقش آفرین بوده، رهبری است که به بسیج توده های مردم دست زد و انقلاب اسلامی را پیروز کرد و سال های پر از بحران دفاع مقدس را هدایت و مدیریت نمود. رهبری یکی از مؤلفه های اصلی در کانالیزه کردن گفتمان هویتی ایران است. امروز به خوبی این امر در مذاکرات هسته ای هویداست که در آن، رهبری ترجمان اقتدار ایران است. ائتلاف و وحدت مردمی از طریق رهبری میسر می شود. در این خصوص، مدیریت بحران ها راحت تر امکان پذیر خواهد بود.

دوران دفاع مقدس اولاً به این عناصر گفتمانی قوام بخشید و آن ها را تقویت کرد و ثانیاً باعث شد که هرچه پررنگ تر و مؤثرتر به عنوان عناصر هویتی ایران مطرح شوند. به نوعی که اکنون جمهوری اسلامی ایران به این عناصر هویتی شناخته می شود.

حضرت امام خمینی (ره)، که سکان هدایت انقلاب اسلامی را به خوبی در دست داشتند، نقش بی نظیری در مدیریت دفاع مقدس ایفا نمودند. شخصیت فرهیخته و دینی حضرت امام، به دفاع ایران در مقابل متجاوزان بعثی قداست بخشید و روحیه ی معنوی رزمندگان را به شدت بالا برد. در واقع، عبور از موانع جنگ هشت ساله، بدون این قدرت معنوی نهفته در رهبری، امکان ناپذیر بود و هرگز میسر نمی شد.

بنابراین پاره ی مهمی از گفتمان هویتی ایران، رهبری است که باعث می شود تا این هویت خاص ملی، جنبه ی دینی و اسلامی به خود بگیرد و با ارزش ها و هنجارها پیوندی ناگسستنی پیدا کند.

فرجام بحث

همواره گفتمان های مختلف، با تحولات عمده ای ایجاد می شوند و در تسلسل گفتمانی، رخدادهای جدیدی را نیز به وجود می آورند. گفتمان دفاع مقدس از گفتمان اصلی انقلاب اسلامی ایران انفکاک ناپذیر است و نمی توان این دو را منفک و مستقل از یکدیگر تلقی کرد. بن مایه های گفتمان انقلاب اسلامی، مانند عدالت جویی، حق طلبی، مبارزه با ظلم و استکبار، زبان مقاومت، دفاع در مقابل تجاوز، نفی ساختار ناعادلانه ی نظام بین الملل، وحدت اسلامی، انقیاد نسبت رهبری دینی و غیره، همه در طول هشت سال دفاع مقدس نیز قابل مشاهده است.

نکته ی حائز اهمیت این است که دوران دفاع مقدس اولاً به این عناصر گفتمانی قوام بخشید و آن ها را تقویت کرد و ثانیاً باعث شد که هرچه پررنگ تر و مؤثرتر به عنوان عناصر هویتی ایران مطرح شوند. به نوعی که اکنون جمهوری اسلامی ایران به این عناصر هویتی شناخته می شود.

هویت جمهوری اسلامی ایران اکنون آمیخته به عناصر مقومی است که جاذبه های زیادی را در میان کشورهای مسلمان و همچنین کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جنوب، ایجاد کرده است. دستگاه دیپلماسی کشور ما نیز باید از این عناصر هویتی کمال بهره را ببرد و تلاش کند که با مدیریت شایسته، به سمتی حرکت کند که پتانسیل های ایران را در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی ارتقا بخشد.

در درون کشور هم باید از این عنصر هویتی برای ارتقای وحدت و همدلی ملی استفاده کرد. کشورهای استعماری به دروغ جنگ های استعماری خود را افتخار می نامند تا بتوانند در روایت تاریخی خود، باعث ایجاد همدلی بین مردم شوند. این در حالی است که آن جنگ ها صرفاً جنبه های کولونیالیستی داشت و در آن ها، کسب منافع هرچه بیشتر در مستعمرات مطرح بود.

باید منتهای تلاش خود را داشته باشیم تا روایت دفاع مقدس را، به ویژه برای نسل جوان ایرانی، زنده نگه داریم و شهید همت ها برای ما اسطوره باشند. شهدا و جانبازانی که نگذاشتند ذره ای از خاک ایران در اختیار دشمن قرار گیرد و با افتخار، برای سرافرازی و وحدت ملی و استقلال ایران مبارزه کردند. در جنگ های قرن گذشته، ما قسمت های مختلفی از خاکمان را به خصوص در زمان قاجاریه از دست دادیم، ولی این رزمندگان ما با رهبری حضرت امام (ره) بودند که توانستند یکپارچگی سرزمینی مان را حفظ کنند. قطعاً باید از این دستاورد مهم به عنوان یک قوام ساز هویتی، پاسداری نمود.

دکتر رضا سیمبر، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان/

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر