دلنوشته

دلنوشته

چو مهرش را به دل داریم و دور از دیدن یاریم

طلب را نامه‌ها بستیم بر بال کبوترها


مطالب مرتبط