دوری از گناه
۱۶ اسفند ۱۳۹۷ 432 5 MB 48 0

دوری از گناه

انسان به بعضی گناه‌ها عادت کرده، بعضی گناه‌ها را کوچک شمرده و به آن‌ها تن داده. آدم ببیند چطور می‌شود گناهان را کم کرد؛ یعنی بنویسند. همین‌که در توصیه‌ بعضی از احادیث هم هست که خطاهای خودتان را بنویسید، هر شب خودتان را محاسبه کنید. این #محاسبه‌_نفس، خیلی چیز خوبی است.مقام معظم #رهبری


مطالب مرتبط