شعر کودکانه جشن تکلیف

دو بال رنگی

دو بال رنگی

من روی دوشم امروز/// دو بال رنگی دارم

فرشته ها ببینن///حال قشنگی دارم

می رم تا آسمونا///وقتی نماز می خونم

خدای مهربونو/// دوسش دارم یه عالم

بلد شدم با شادی/// از مامانم نمازو

مامان خودش با لبخند///یادم داده یه رازو

گفته به من عزیزم/// باید اینو بدونیم

می شه با کارای خوب///به انتظار بمونیم

چون که بعد نمازت///قبول می شه دعاها

قلبتو نورانی کن/// با این دعای زیبا

خدای من با " ظهور"///شادی بده به دل ها

بهاری کن جهانو/// با قدمای "آقا"

دلم می خواد خدا جون/// همیشه یارش باشم

وقتی که آقا می یاد///منم کنارش باشم

نعیمه آقا نوری


مطالب مرتبط