آیا می توان فراتر از عشقِ زبانی و نگاهِ عاشقانه، از حواسّ دیگر برای ایجاد عشق و محبت به همسر استفاده کرد؟

رازِ شنیدن در عاشقی

رازِ شنیدن در عاشقی

آیا تا به حال با گوش تان به همسرتان عشق ورزیده اید؟ آیا می توان فراتر از عشقِ زبانی و نگاهِ عاشقانه، از حواسّ دیگر برای ایجاد عشق و محبت به همسر استفاده کرد؟

من فکر می کنم در مورد محبت از طریق شنیدن، خیلی کم لطفی به خود و زندگی خود کرده ایم! همیشه انتظار داریم حرف های ما را بشنوند، اما کمتر سعی کرده ایم که سخنان طرف مقابل را خوب بشنویم.

شاید اگر با نگاه ریزبینانه به کسی که همیشه از درک نشدن گله دارد، بنگریم، بخش عظیمی از درک نشدنش را در بی توجهی به حرف هایش و شنیده نشدن درددل هایش می یابیم.

همیشه انتظار داریم حرف های ما را بشنوند، اما کمتر سعی کرده ایم که سخنان طرف مقابل را خوب بشنویم.

5e2bd9b7d288d.jpg

اما ببینیم چگونه می توانیم با گوشمان به همسرمان محبت کنیم.

1. شنونده خوبی برای همسرتان باشید، تا شنونده خوبی برای شما باشد.

2. در زمان خشم و غضب طرف مقابل، سکوت من بهترین هدیه به اوست، اما این سکوت به معنی بسوزم و بسازم نیست.

3. خانم ها بعضی وقت ها در هنگام مطرح کردن مشکلات، واقعاً نیازی به راه حل ندارند؛ فقط دوست دارند بگویند و شنیده شوند. پس آقای عزیز! شنونده خوبی برای همسرت باش.

4. وقتی با همسرمان حرف می زنیم، دلمان می خواهد، با همه وجود حرف های ما را بشنود. آیا خودمان با همه وجود حرف های همسرمان را می شنویم؟

5. دو دوست خوب به حرفهای همدیگر گوش می دهند و با همدیگر همدردی و همدلی می کنند؛ آیا شما با همسرتان دوست هستید؟

6. مشاوران موفق از 45 دقیقه زمانی که برای مشاوره مشخص کرده اند، 35 تا 40 دقیقه می شنوند و فقط 5 تا 10 دقیقه می گویند. به دلیل خوب شنیدن، اثر حرف کوتاه آن ها معجزه می کند. پس مشاور زندگی همسرتان باشید، تا در زندگی تان معجزه کنید.

7. صبرتان را در شنیدن جملات و کلمات مناسبی که آزارتان می دهد، زیاد نمایید، تا بتوانید از خودتان با سپری نامرئی دفاع کنید.

منبع: کتاب رازهای تسخیر قلب همسر، مسلم داودی نژاد، ص107-108.


مطالب مرتبط