شعر راز نعمت

راز نعمت

راز نعمت

هر گوشه‌ی دنیا پر رمز و پر رازست /// اما درِ دانش بر روی ما بازست

با پرسش و پاسخ حل کن مُعّما را /// با کشفِ هر رازی تو می‌شوی دانا

در آفرینش هست صد نکته‌ی تازه /// لطف خداوندست بی حدّ و اندازه

هرجا و هر موجود، صد شکل و صد رنگ است /// هرچه خدا داده، خوب هماهنگ است

آری خدا، داده است، باله به ماهی‌ها /// حرکت کنند آسان در آب هر دریا

او پا و سُم داده، به اسب و آهوها /// او مو و خز داده، به بچّه راسوها

داده به گرگ و شیر، دندان تیز و چنگ /// راه بقاشان هست درّندگی و جنگ

اما به یک گنجشک او بال و پر داده /// تا در هوا باشد پرواز او ساده

در بال یک خُفاش، در بال یک قُمری /// صدها تفاوت هست در این جهان. آری!

انواع پَر یا بال در این جهان زیباست /// زیرا نشانی از پروردگار ماست


مطالب مرتبط