راهپیمایی روز قـــــــــــدس

راهپیمایی روز قـــــــــــدس

امروز آمدیم؛
با شعار
الموت لاسرائیل
پرشورتر از قبل
محکم‌تر از همیشه
راهپیمایی روز قدس؛ مشهدالرضا

نورالهدی رو به دوستات معرفی کن


مطالب مرتبط