شعر کودکانه ماه رمضان

رسیده ماه رمضان

رسیده ماه رمضان

رسید دوباره انگار///یک ماه خوب و زیبا
ماهی که مهمان هستیم///مهمان خوب خدا

ماهی پر از قشنگی///راز و نیاز ، عبادت
راستی که شیطان شده///از کار ما ناراحت

اسم قشنگ این ماه ///هست رمضان بین ما
دور می شویم چه عالی///از بدی و از گناه

روزه می گیریم همه///با شادمانی در آن
قلب ما روشن شده///با نور خوب قران

سعی می کنیم که بیشتر ///انجام بدیم کار خوب
وقت و زمان مهم نیست ///هر وقت روز یا غروب

سعی می کنیم که هر روز ///ادم خوبی باشیم
شادی رو توی هر روز ///به هر طرف بپاشیم

پاداش هر کار خوب///پیش خدای داناست
چند برابر جایزه ش///برای ما ادماست

پاداش کار ما هست///بهشتی خوب و قشنگ
این ماه قدر می دونه///آدم خوب و زرنگ


مطالب مرتبط