رمضان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 19 31.1 KB 1 0

رمضان

💦میگویند هر وقت که آب می نوشیدید
🍀می گفتید یا حسین
💦این روزها که آب می بینی
🍀و نمی نوشید آرام بگو یا ابوالفضل

💚التماس دعا💚
مطالب مرتبط