احکام شرعی دین و قرض

رهیافت احکام دَین و قرض

رهیافت احکام دَین و قرض

با توجه به اهمیت والای قرض در اسلام و جوانب مختلف و گسترده آن، در این نوشتار سعی شده فقط احکام شرعی دین و #قرض از جمله شروط آن، نحوه مطالبه بدهی، ربای قرضی، راه های شرعی رهایی از آن را از نظر فقهای عظام تقلید را به صورت نسبتاً جامع بیان کردیم.

جهت دانلود کتاب، کلیک نمایید.


مطالب مرتبط