حجاب از ضروریات دین اسلام است.

رهیافت احکام نگاه و پوشش

رهیافت احکام نگاه و پوشش

حجاب از ضروریات دین اسلام است و انکار آن درصورتی‌که به انکار خدا یا رسول بینجامد، کفر است. ازاین‌رو لازم است زنان، خود را از دید مردان #نامحرم بپوشانند. البته برای آقایان نیز پوشش به‌معنای خاص خود در مقابل زنان نامحرم واجب است.
در جزوۀ حاضر، حدومرز پوشش و کیفیت آن در #نماز و غیرنماز برای آقایان و خانم‌ها و همچنین احکام نگاه برای مردان و زنان بررسی شده است و تلاش شده تا بشود، جزئیات آن طبق نظر مراجع عظام تقلید بیان شود

برای دانلود کلیک نمایید.


مطالب مرتبط