روزه کله گنجشکی و فواید آن

روزه کله گنجشکی چیست؟

روزه کله گنجشکی چیست؟

در روزه کله گنجشکی بچه ها باید سحری بخورند و بخوابند. ولی دیگر تا هنگام نماز ظهر چیزی نخورند. اما در آن هنگام می توانند ناهار و آب و میوه بخورند و بعد دیگر چیزی تا اذان مغرب و افطار نخورند.

همچنین در هنگام روزه گرفتن بچه ها باید نماز بخوانند . ( در حد توان ) کارهای خوب انجام دهند و از کارهای بد دوری کنند.

دعا بخوانند . دروغ نگویند . غیبت نکنند. حجاب داشته باشند و ... .

(خدا بچه های پاک را دوست دارد و دعایشان را اجابت می کند.)

بچه ها با گرفتن روزه کله گنجشکی کمی به گرسنگی عادت می کنند و صبرشان بیشتر می شود. اینگونه وقتی به سن تکلیف رسیدند خیلی هنگام گرفتن روزه کامل با سختی مواجه نمی شوند.

اما وقتی روزه کله گنجشکی نگرفته باشد عادت به خوردن دارد و نمی تواند از سحر تا افطار را تحمل کند . ممکن است روزه اش را بخورد ، از روزه زده شود یا حتی بیمار شود و ضعف کند.

پس قبل از سن تکلیف سعی کنید او را با روزه کله گنجشکی آشنا کرده و همچنین به او هدیه بدهید.

حتی می توانید شب ها زیر بالشت او هدیه بگذارید و سحر به او بدهید.

یا مثلا بگویید اگر این روزه را بگیری سر سفره افطار به تو جایزه می دهیم.

اینگونه بچه حسابی تشویق می شود.

البته کاری نکنید که او برای مادیات روزه بگیرد تا فقط جایزه بگیرد بلکه به او بفهمانید که باید نیتش فقط خدا باشد حتی اگر جایزه نگیرد.

شما باید به کودکان ذوق بدهید. بگویید در ماه رمضان خدا درهای رحمتش را باز کرده و دایم برای ما پاداش می فرستند. فرشته ها در خانه ما هستند و ما را نگاه می کنند. . فرشته ها برای ما دعا کرده و به ارزوهایمان گوش می دهند.


مطالب مرتبط