روز میلاد تو ای دوست سلام تو کنم... عطاپور

روز میلاد تو ای دوست سلام تو کنم

تا می معرفتی نوش زجام تو کنم

ای که پیغمبر اسلام سلامت داد است

من ناچیز چه باشم که سلام تو کنم

#مدیحه سرایی آقای محمد تقی عطاپور در روز میلاد امام محمد باقر (ع)


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط