ریل ایرانی

#ماایرانیها

توسعه ریلی کشور با احداث بیش از 8000 کیلومتر خط آهن در 5 دهه اخیر و افزایش سالانه 600 کیلومتر به آن ستودنی بوده و تعداد قابل توجهی از مسافرین و بارهای ترانزیتی از طریق مسیر ریلی جابجا می شوند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط