شعری به زبان کودکانه از پیاده روی اربعین

زائر کربلا

زائر کربلا

در قلبم یک کبوتر /// مشغول پر زدن بود

یک کوله پشتی سبز /// یار و رفیق من بود

مادر برایم آورد /// شالی قشنگ و زیبا

بر گردنم نشاندم /// آن را؛ شبیه بابا

یک بسته دست من داد/// مادربزرگ، آرام

گفت ای عزیزکم این /// آجیل و نقل و بادام

پادرد دارم اما /// بودم به جایت ای کاش

هرجا که خسته بودی /// در راه، یاد من باش...

بابابزرگ آمد /// با آن عصا کنارم

در گوش من دعا خواند /// زیبا و خوب، نم‌نم

بوسه زدم به دستش /// مثل همیشه خندید

از گوشه‌چشمش اما /// یک قطره اشک بارید

او گفت جای من هم /// شش ‌گوشه را ببینید

شکر خدا که امسال /// زوّار اربعینید ...


مطالب مرتبط