زن علاوه بر عمل به وظایف و مسئولیت پذیری که در خانواده دارد در جامعه نیز می تواند نقش آفرین باشد.

زن از دیدگاه امام خمینی(ره)

زن از دیدگاه امام خمینی(ره)

نگاه امام خمینی(ره) به زن و جایگاه وی در اجتماع و نگرش ایشان درباره کارکردهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت است. به سخنان امام خمینی(رض) در باره زن و جایگاه وی در اجتماع اشاره می شود.

- تساوی حقوق زنان و مردان

از نظر حقوق انسانی تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا هر دو انسانند و زن، حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله، در بعضی از موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد.[1]

- الگوپذیری زنان

این تحول، یک تحولی است که بالاترین تحول است در جامعه. جامعه ما از بانوان؛ یعنی بعضی بانوان زمان محمدرضا و رضاخان، برگشتند به یک بانوانی که زینب گونه شدند و تابع فاطمه علیهاالسلام.

ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه فریاد می زنند که فرزندان خود را از دست داده اند و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و می دانند آنچه به دست آورده اند، بالاتر از جنّات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیا.[2]

- تحول در فرهنگ ازدواج

آنچه برای من یک خاطره فراموش نشدنی است، ازدواج یک دختر جوان با یک پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دختر گفت: «حال که نتوانستم به جبهه بروم، بگذار با این ازدواج دین خود را به انقلاب و دینم ادا کرده باشم. عظمت روحانی این صحنه و ارزش انسانی و نغمه های الهی آنان را نویسندگان، شاعران، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان، عارفان، فیلسوفان، فقیهان و هرکس را که شما فرض کنید، نمی توانند بیان و ترسیم کنند و فداکاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمی تواند با معیارهای رایج ارزیابی کند.[3]

- نقش تربیتی و مادری زنان

امام خمینی رحمه الله، معتقد بود اگر زنان نقش مادری و تربیتی خود را به خوبی ایفا کنند، نسل آینده نظام، نسلی سالم، مؤمن و معتقد خواهد بود که می تواند جامعه دینی را از گزند آفت ها و تهاجم فرهنگی بیگانگان حفظ کند.[4] ممکن است که یک بچه ای که شما خوب تربیت بکنید، یک ملت را نجات دهد. توجه داشته باشید که بچه ها را خوب تحویل جامعه بدهید و آموزشتان با پرورش باشد.[5]

- مشارکت فرهنگی بانوان

درود بی پایان بر زنان متعهد که اکنون در سراسر کشور به تربیت نوباوگان و تعلیم بی سوادان و تدریس علوم انسانی و آموزش فرهنگ غنی قرآنی اشتغال دارند.[6]

- فعالیت های تبلیغی زنان

امروز، اینها (بانوان) می توانند با حفظ همه جهات اسلام، در همه جای کشور تبلیغات بکنند، بلکه در خارج از کشور هم.[7]

- فعالیت های هنری زنان

نظر نمودن به این قبیل فیلم ها (فیلم های آیینه، پاییز صحرا و نفوذ در سال های 65 و 66) و نمایش نامه ها، هیچ یک اشکال شرعی ندارد و بسیاری از آنها آموزنده است و پخش آنها نیز اشکالی ندارد، لکن دو نکته باید مراعات شود: اول آنکه کسانی که گریم می کنند، باید محرم باشند و اجنبی حرام است چنین کاری را انجام دهد. دوم آنکه بینندگان از روی شهوت نظر نکنند.[8]

- رعایت حجاب و عفاف

امروز باید خانم ها [به] وظایف اجتماعی شان [و] وظایف دینی خودشان عمل بکنند و عفت عمومی را حفظ بکنند و روی آن عفت عمومی کارهای اجتماعی و سیاسی را انجام دهند.[9]

- الگودهی به زنان کشورهای اسلامی

امید است که زنان سایر کشورهای اسلامی از تحول معجزه آسایی که برای زنان ایران در اثر انقلاب بزرگ اسلامی حاصل شد، عبرت گرفته و بکوشند تا جامعه خود را اصلاح نمایند و کشورهای خود را به آزادی و استقلال برسانند.[10]

- پشتیبانی عاطفی از رزمندگان

عواطفی که در بانوان هست، مخصوص خودشان است و در مردها این عواطف نیست و آن چیزی که در پشت جبهه و از روی عواطف از بانوان صادر می شود، بیشتر و بالاتر و ارزنده تر است از آن چیزی که از مردها صادر می شود. به موجب عواطفی که بانوان دارند، آنها برای جبهه کارهای بسیار مفید انجام داده اند.[11]

- مشارکت سیاسی زنان

امور سیاسی، مخصوص یک طبقه نیست...، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن ها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی هم دوش مردها باشند.[12]

#امام_خمینی #زن #جامعه #جایگاه

مهدی سیدمرادی

منبع: معماران تربیت: منزلت زن از دیدگاه اسلام و رهبران انقلاب اسلامی، شکیبا سادات جوهری، قم، دفتر عقل، 1387، ص 91 – 72.

پی نوشت ها:

[1] صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1361، چ 1، ج 3، ص 49.

[2] همان، ج 21، ص 398.

[3] همان، ج 16، ص 194.

[4] همان، ج 5، ص 261.

[5] همان، ج 6، ص 18.

[6] همان،، ج 14، ص 203.

[7] همان، ج 18، ص 99.

[8] همان، ج 20، ص 446.

[9] همان، ج 18، ص 264.

[10] همان، ج 14، ص 202.

[11] همان، ج 14، ص 230.

[12] همان، ج 18، ص 403.


مطالب مرتبط