جزئی نگری زنان نه از وسواس آن ها است و نه از بی توجهی به اصل موضوع ست، آنان فقط طبق طبیعت خودشان عمل می کنند.

زن ها بیشتر از مردها به جزئیات توجه می کنند!

زن ها بیشتر از مردها به جزئیات توجه می کنند!

ابراهیم دیگر خسته شده بود. این سومین راسته مانتو فروشی بود که آن ها آن شب با هم گشته بودند. اما هنوز راحیل مانتویی انتخاب نکرده بود. راحیل مرتب از ابراهیم درباره مانتوهای مختلف نظر می خواست، اما ابراهیم فقط می گفت قشنگ است یا زشت است. راحیل به این نظر دادن راضی نمی شد و می گفت که درباره طرح، رنگ، مدل و جنسش هم نظر بدهد؛ اما ابراهیم حوصله توجه به جزئیات را نداشت. او دلش می خواست راحیل زودتر مانتویش را بخرد تا با هم به خانه برگردند و استراحت کند. پاها و کمر ابراهیم درد می کرد و خودش می دانست فقط چند تا مغازه دیگر کافی است تا او از کوره در برود و یک دعوای اساسی با راحیل مشکل پسند راه بیندازد. در سر خودش مدام تکرار می کرد که این آخرین بار است که برای خرید با راحیل بیرون می آید.

ابراهیم متوجه نمی شد که فلان مانتوی مناسبی که به نظر او در راسته اول دیده اند چه فرقی با فلان مانتویی که در راسته سوم دیده اند، دارد. او عقیده داشت: «مانتو، مانتو است دیگر، هر چیزی که به اندازه تن آدم باشد باید آن را بخرد.»

زن ها در همه جا بیشتر از مردها به جزئیات توجه می کنند. چه وقتی که به مهمانی می روند و حتی رنگ و طرح پرده آشپزخانه هم به یادشان می ماند؛ چه وقتی که می خواهند لباس بخرند و چه وقتی می خواهند چیزی را با چیز دیگری هماهنگ کنند. چه رنگ روسری و کفششان و چه رنگ مبل و رنگ پرده های خانه را. اما چرا؟

روان شناس های تکاملی می گویند که چون در زمان انسان های اولیه، زن ها مسئول حفظ محیط زندگی، یعنی غارها بوده اند، لازم بوده که حتی به کوچک ترین تغییر هم توجه کنند. اگر این تغییرات را نمی دیدند ممکن بود خانواده به خطر بیفتد، اما برای مردهای شکارچی توجه به جزییات خیلی مهم نبود.

5e3e6831b6f1f.jpg

مغز زن ها پیوسته در حال بررسی اطلاعات است. در حالت استراحت مرد، دست کم هفتاد درصد از فعالیت های مغز او متوقف می شود، اما مغز زن ها در حالت استراحت فقط ده درصد از فعالیت های خود را متوقف می کند. توجه بیشتر به اطلاعات، باعث توجه بیشتر به جزئیات می شود. غیر از این، حواس زن ها از حواس مردها قوی تر است و به همین سبب اطلاعات را با جزئیات بیشتری درک می کنند.

حواس زن ها از حواس مردها قوی تر است و به همین سبب اطلاعات را با جزئیات بیشتری درک می کنند

در خصوص حس بینایی، تنوع یافته های مخروطی در چشم زن ها باعث می شود تا آنان به تشخیص دقیق رنگ ها دست یابند. در صورتی که مردها فقط رنگ های اصلی را می شناسند. قدرت شنوایی خانم ها هم بیشتر است. در حالی که آن ها از هر دو نیمکره مغز خود برای شنیدن استفاده می کنند، مردها فقط با نمکره چپ مغزشان می شنوند. در خصوص حس لامسه، گیرنده های پوست زنان ده برابر قوی تر از گیرنده های پوست مردها است؛ در واقع مردها پوست کلفت ترند. در خصوص حس چشایی هم زن ها بیشتر به مزه های متفاوت غذاها توجه می کنند، اما مردها به خصوص در زمان گرسنگی، بیشتر چیزی که سیرشان کند برایشان مهم است تا چیزی که مزه خاصی داشته باشد.

این تفاوت جنسیتی می تواند باعث اختلافات ظریفی موقع خرید کردن یا موقع برنامه ریزی برای برنامه ای خاص در آینده شود. شما به عنوان یک مرد باید توجه داشته باشید که این جزئی نگری زنان نه از وسواس آن ها است و نه از بی توجهی به اصل موضوع ناشی می شود. آنان هم فقط طبق طبیعت خودشان عمل می کنند، همین.

منبع: کتاب هرچه می خواستید درباره زن ها بدانید اما رویتان نمی شد از خودشان بپرسید، سعید بی نیاز


مطالب مرتبط