نقش مهم حجاب برای زن، حفظ جایگاه معشوقیت اوست

زن وقتی زنده است که معشوق باشد

زن وقتی زنده است که معشوق باشد

نیاز به دوست داشتن و محبوب دیگران واقع شدن که در سلسله مراتب نیازها به نام «مزلو» قرار دارد، یکی از مهم ترین نیازهای هر انسانی است. میزان این نیاز در زنان بیشتر از مردان است؛ زیرا موجودیت روانی و شخصیتی زن به این است که مورد توجه و محبت دیگران به ویژه نزدیکانش مثل پدر و مادر و شوهر و فرزندان قرار گیرد، به طوری که اگر این جایگاه را نداشته باشد امید خود را از زندگی از دست می دهد. به عبارت دیگر، شکست در عشق، شکست در همه چیز اوست. «زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه به او مایه حیات است.» 1

به گفته شهید مطهری: «آفرینش، مرد را مظهر طلبِ عشق و زن را مظهر محبوبیت و معشوقیت قرار داده است. 2 به یقین اگر زنان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گیرند یا تحقیر شوند، بیشتر در معرض ناراحتی ها و مشکلات روانی قرار می گیرند و از سلامت روانی مناسبی برخوردار نمی شوند. آنان زمانی می توانند این نیاز را در خود تامین کنند که ارزش واقعی خود را به عنوان یک انسان از دست ندهند.
مساله مهمی که در این جا مطرح می شود این است که زن از چه راهی می تواند ارزش واقعی خود را حفظ کند؟ اسلام و دیگر ادیان الهی، بهترین عامل حفظ ارزش زن را «حجاب» می دانند. بی تردید حجاب و خودداری های ظریفانه زن، او را در نظر مرد دوست داشتنی تر کرده و مرد را آماده فداکاری و جان فشانی برای او می کند. در واقع نقش مهم حجاب برای زن حفظ جایگاه معشوقیت اوست.

5b44774a7b8fd.jpg


حریم نگه داشتن زن در میان خود و مرد، یکی از وسایل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. اسلام زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده کند و مخصوصا تاکید کرده است که زن هر اندازه متین تر و با وقارتر و عفیف تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده می شود. قرآن کریم پس از آن که توصیه می کند زنان خود را بپوشانند می فرماید: «و ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذی»: یعنی این کار برای این که به عفاف شناخته شوند و معلوم شود که خود را در اختیار مردان قرار نمی دهند، بهتر است. در نتیجه دورباش و حشمت آن ها مانع مزاحمت افراد سبک سر می گردد. 3


نقش مهم حجاب برای زن حفظ جایگاه معشوقیت اوست.


بنابراین همان طور که پوشش زن، جذابیت او را در نظر جنس مخالف بیشتر می کند و ارزش و بهای او را بالا می برد، بی حجابی و خودنمایی در بین انظار عمومی، از جذابیت و ارزش زن می کاهد و کشش و جاذبه او را پایین می آورد و باعث محرومیت او از به دست آوردن مقام معشوقیت نزد مرد (شوهر یا نامزدش) می شود. راسل، در این مورد می نویسد: «تصور من بر این امر این است که اگر مردی به سهولت به زنی دست یابد، احساس آن مرد نسبت به آن زن، یک نوع احساس عاشقانه عمیق نمی تواند باشد.» 4
بر این اساس هر چه زن در روابط خود با مرد آزادتر باشد و کمتر حریم حجاب را رعایت کند، ارزش انسانی خود را از دست می دهد و به وسیله ای برای اطفای شهوت های مرد تبدیل می شود و اندک اندک سلامت روانی خود را از دست می دهد. بنابراین یکی از خواسته های جدی زنان این است که محبوب همسرانشان قرار گیرند و شوهرانشان به آن ها عشق بورزند. این مطلب از روایات نیز به دست می آید که برای نمونه به دو روایت اشاره می کنیم:
از پیامبر خدا (ص) نقل شده است: «مَن دخل السوق فاشتری تحفه فحملها الی عیاله کان کحامل صدقه الی قوم محاویج...»:5 هر کس وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای خانواده خود بخرد، مانند کسی است که صدقه ای برای گروهی نیازمند می برد و اگر بخواهد آنچه را به خانه برده بین آنان تقسیم کند از دختران شروع کند، زیرا هر که دختر خود را خوشحال کند همانند آن است که اسیری را از اولاد اسماعیل آزاد کرده است.
و نیز امام رضا (ع) از پیامبر خدا (ص) نقل می کند: «ان الله تبارک و تعالی علی الاناث ازق منه علی الذکور، و ما من رجل یدخل فرحه علی امراه بینه و بینها حرمه الا فرحه الله یوم القیامه»:6 همانا خداوند بلند مرتبه در مورد زنان مهربان تر از مردان است. پس هر مردی زنی از محارم خود را شاد کند، خدا عوض این کار، او را در روز قیامت شاد گرداند.

منبع: حجاب و نقش آن در سلامت روان، عباس رجبی


---------------------------------------
پی نوشت ها:
1. ویل دورانت، لذات فلسفه، عباس زریاب، ص135.
2 . مطهری، مجموعه آثار حقوق زن در اسلام، ص135.
3 . مطهری، مجموعه آثار مساله حجاب، ص441.
4. برتراند راسل، زناشویی و اخلاق، مهدی افشار، ص79.
5 . مجلسی، بحارالانوار، ج101، ص104.
6 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص67.

مطالب مرتبط