زیارت ابرار| امام خمینی

زیارت ابرار| امام خمینی

من ثواب و فضیلت کمک به زوار امام رصا علیه السلام را کمتر از زیارت خود آقا نمی دانم!


مطالب مرتبط