زیارت به معنای ملاقات و دیدار است. در کلمه زیارت میل به مزور نهفته است و زائر کسی است که با علاقه و عشق به زیارت می رود این سفر زائر خیلی قداست دارد .

زیارت چیست و زائر کیست؟
۶ بهمن ۱۳۹۸ 399 53.8 KB 15 0

زیارت چیست و زائر کیست؟

زیارت به معنای ملاقات و دیدار است. در کلمه زیارت میل به مزور نهفته است و زائر کسی است که با علاقه و عشق به زیارت می رود این سفر زائر خیلی قداست دارد.

زیارت کردن با زیارت نامه خواندن فرق دارد، زیارت کردن ملاقات با زبان حال است و زیارت نامه خواندن زبان قال است واگر هنگام زیارت نامه خواندن حواس انسان جای دیگری باشد وحضور دل نباشد زیارت که ملاقات وارتباط با امام است صورت نمی گیرد. چون زیارت نامه، چگونه با امام سخن گفتن را بیان می کند و اگر با زبان قال و بدون زبان حال باشد زائر امامی را که حاضر و شاهد و ناظر است در دل خود احساس نمی کند واین گونه زیارت روح ندارد.

وقتی به حرم می رویم خوب است در گوشه ای از حرم قرار بگیریم و با امام خود خلوت کنیم وبا او راز ونیاز نماییم . چون امام با اذن خداوند قادر به حل مشکلات ما است و راز و نیاز واتصال به امام است که زائر را به هدف می رساند.

معمولا زائرین سه دسته اند:

دسته اول: یک دسته زائر می آیند غافل بر می گردند.

آمد امام رضا علیه السلام را دید و تغییری نکرد، یعنی حرم و پارک برای آن ها تفاوتی ندارد. آمده زیارت اما هیچ تغییری نکرده است، خدا نکند آدم زائر بیاد اما غافل باز گردد.

دسته دوم: یک عده ای زائر می آیند و زائر بر می گردند. یعنی دوست دارد دوباره بیاید زیارت. از زیارت با امام غافل نیست.

دسته سوم: یک دسته زائر می آیند همراه بر می گردند. یعنی همه زندگیم را می کنم حرم امام رضا علیه السلام.
دیوار فیزیکی بین خودش و امام رضا علیه السلام را بر می دارد وقتی که از حرم برمی گردد تغییر می کند و حضور امام را همراه خودش حس می کند.

پس زیارت یعنی ارتباط دل با خدا توسط یک واسطه ای که خود مجرای فیض است.

#زیارت #زائر

تهیه کننده: محمد براتی


مطالب مرتبط