ساعت عاشقی

#سلام می‌کنند و منتظر جواب‌اند. گونه‌ها با اشک دلتنگی تر شده اند. دلتنگی

برای او. برای او که چشم‌هایش غربت را می‌شناسد و گوش‌هایش صدای شما را

می‌شنود.

عطر حضور همه اینجا پیچیده... همه شما اینجایید... با دلهایتان... با چشم‌هایتان، با زمزمه‌هایتان.

اینجا فقط صدای قدمهایتان را کم دارد...


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط