سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی

سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی، متاثّر از دو عنصر ایمان و انقلابی بودن است. انقلابی بودن، چنین فردی را از مؤمن غیرانقلابی جدا می کند و او را از...

سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی

چکیده
سبک زندگی جوان مؤمن انقلابی، متاثّر از دو عنصر ایمان و انقلابی بودن است. انقلابی بودن، چنین فردی را از مؤمن غیرانقلابی جدا می کند و او را از جهت ایمانی، در مرحله ای بالاتر قرار می دهد. ایمان انقلابی به مرحله کمال ایمان نزدیک می شود، یعنی همان پیاده شدن ایمان در اعمال که در مقیاس کلان، تلاش برای اقامه دین در سطح جامعه است.

کلید واژگان:
سبک زندگی، جوان مؤمن، جوان انقلابی، اسلام ناب، اسلام آمریکایی

مقدمه:
سبک زندگی، اصطلاحی جامعه‌ شناختی است که نخست از سوی ماکس وبر و به معنای الگوی مصرف به کار گرفته شد؛ اما در ادامه و نزد برخی از جامعه ‌شناسان، شامل ابعاد بیشتری شده است. در ایران و در پی سخنرانی مقام معظم رهبری در بجنورد، این مفهوم، مساوی با مفهومِ "فرهنگِ واقعی" (در مقابلِ فرهنگ آرمانی) قرار گرفته است و در نتیجه سبک زندگی ایرانیان یعنی فرهنگِ موجود و فعلیِ آنان. مقاله‌ ی حاضر توضیح مختصری از سبک زندگی جوان انقلابی است.
جوان مؤمن انقلابی، جوانی است که دو ویژگی دارد: مؤمن است و انقلابی است. سبک زندگی چنین جوانی، تابع ایمان و انقلابی بودن اوست. جوان مؤمن انقلابی، دارای اعتقادات، عواطف و اعمالی مشخص است که مجموعاً سبک زندگیِ او را تعیین می‌کنند. در نوشتار حاضر به رابطه ایمان و انقلابی بودن می پردازیم و برای این کار، ابتدا تعریف ایمان و مؤمن و سپس تعریف انقلابی بودن را ارائه می کنیم. در ادامه به رابطه ی اسلام ناب و اسلام آمریکایی با اسلام انقلابی و غیر انقلابی توجه می کنیم و نهایتاً به نتیجه گیری از این مقدمات می پردازیم.

رابطه ایمان و انقلابی بودن
1-1- تعریف ایمان و مؤمن
برای ایمان علائم و شاخصه های زیادی در احادیث آمده است، از جمله در حدیثی از امام رضا (علیه السلام)، که سه مرحله برای ایمان بیان فرموده اند: باور قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان [1] (عیون اخبار الرضا، ترجمه غفاری، ج1، ص465). باور قلبی، ملاک اصلی و شرط لازم ایمان است که اگر نباشد، ایمان موجود نیست، ولی اقرار زبانی و در مرحله ی بعد، عمل به محتویات ایمان، شرط کمال ایمان و مشروط به وجود شرایطی است. در صورت مهیّا بودن شرایط، مؤمن موظف است به ایمان اقرار زبانی بکند و در عمل نیز به نحو مؤمنانه رفتار کند.
این مهیّا بودن شرایط، گاهی حدّاقلی است، یعنی مانعی برای ابراز ایمان و عمل به دستورات وجود نداشته باشد؛ گاهی نیز در سطح کلان و حدّاکثری است، یعنی جایی که حکومتی باشد که اساسش اقامه ی دین است؛ طبیعتاً در اینجا شرایط بروز عملی ایمان فراهم است. حالا اگر در چنین موقعیّتی، ایمان در حد باور قلبی و یا نهایتاً اقرار زبانی باقی بماند و در عمل بروزی نداشته باشد، یقیناً ناقص است. اسلام غیر انقلابی در برهه کنونی، مصداقی از همین اسلام و ایمان ناقص است.

شرط لازم تحقق ایمان، باور قلبی است؛ اقرار زبانی و اقدام عملی، شرط کمال انسان است.

1-2) تعریف انقلابی بودن
انقلابی بودن در معنای مورد نظر در این نوشته، پیوندی با مفهوم انقلاب اسلامی ایران و آرمان های آن دارد؛ انقلابی به این معنا، کسی است که معتقد به آرمان های انقلاب اسلامی است و این اعتقاد، در سبک زندگی وی نتایج عملی دارد.
امّا این آرمان ها که اعتقاد و ایستادن بر سر آنها، مشخّصه ی یک فرد انقلابی است، چه هستند؟ رهبر انقلاب اسلامی، چهاردهم خردادماه 1394، در بیانات خود در مراسم ارتحال امام خمینی (قدّس سرّه)، در قالب بیان اصول هفتگانه ی امام، در واقع مهم ترین اصول و آرمان های انقلاب اسلامی را بر شمردند: اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی؛ اعتماد به وعده ی الهی و بی اعتمادی به مستکبران؛ اعتقاد به اراده ی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی؛ حمایت جدی از محرومان و مستضعفان، قرار داشتن در جبهه ی مخالف مستکبران، اعتقاد به استقلال ملّی و ردّ سلطه پذیری و نهایتاً وحدت ملّی و توجّه به توطئه های تفرقه افکنانه.[2]
در این نوشتار نگاهی به اوّلین اصل از اصول هفتگانه ی بالا می کنیم و تفاوت مؤمن انقلابی و غیر انقلابی را از این منظر بررسی می کنیم و نشان خواهیم داد که ایمان غیر انقلابی، زمینه های زیادی برای افتادن به دامن اسلام آمریکایی دارد و مؤمن به این اسلام، سبک زندگی کاملاً مومنانه نخواهد داشت.

انقلابی یعنی انسانی که معتقد به آرمان ها و اهداف اسلامی است و این باور، به تعهد و التزام عملی همراه است.

5a0190049b49d.jpg

رابطه ی اسلام ناب و اسلام آمریکایی با اسلام انقلابی و غیر انقلابی
اسلام ناب محمّدی و اسلام آمریکایی از کلید واژه های مهمی است که از سوی حضرت امام خمینی (قدّس سرّه) در فرهنگ لغات انقلاب اسلامی رایج شد. منظور از اسلام ناب محمدّی، همان اسلام حقیقیِ غیر التقاطی است، اسلامی که از منبع زلال قرآن و سنت و عترت گرفته شده است. اما در مقابل، اسلام آمریکایی، طیفی وسیع از قرائت های مختلف از اسلام را در بر می گیرد، از اسلام متحجّرِ غیر انقلابی تا اسلام التقاطی، اسلامی که زحمتی برای مستکبرین ایجاد نمی کند.
از جمله مهم ترین شاخصه هایی که برای اسلام ناب برشمرده شده است، ظلم ستیزی و مبارزه با طاغوت و حمایت از مستضعفین عالم است[3] (پیام امام خمینی به مناسبت سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامۀ 598). خداوند در سوره حدید، هدف از ارسال انبیاء را قیام مردم به قسط [4] (سوره ی حدید؛ آیه 25) اعلام کرده است. هم چنین امیر المومنین علی(علیه السّلام) یکی از علل پذیرش حکومت را عهد خداوند با عالمان در رابطه با ساکت ننشستن در قبال سیریِ ظالم و گرسنگی مظلوم اعلام می کنند[5] (نهج البلاغه، خطبه 3).
اقامه ی قسط در جامعه، لزوماً به درگیری با افراد و گروه هایی منجر می شود که مانع برقراری قسط در جامعه هستند. این درگیری و مبارزه، در مقیاس کلان و در شدیدترین شکلش، در مقیاس تمدّنی و جهانی و در برابر مستکبران جهانی صورت می گیرد. روشن است این چنین مبارزه ای، نیازمند تشکیل حکومت و ایجاد تشکیلاتی در تراز این مبارزه عظیم است.
اسلام آمریکایی، یا از اساس قائل به طاغوت بودنِ حکومت های مستکبر ظالم نیست یا مبارزه با آنها را از باب قطعی بودن شکست، غیرممکن می داند و یا اصلاً این کار را وظیفه ایمانی خود نمی داند. این جاست که اسلام غیر انقلابی، بی آنکه لزوماً خود بخواهد، از یکی از اصیل ترین اهداف دین جدا می شود و تبدیل به اسلام و ایمانی خالی از محتوا می شود که زحمتی هم برای مستکبرین ایجاد نمی کند.
نمونه ی دیگری از تفاوت های این دو برداشت، در بحث لزوم تشکیل حکومت اسلامی دیده می شود؛ در حالی که اسلام غیرانقلابی، به دلایل مختلف بر طبل جدایی دین از سیاست و لزوم محدود کردن حوزه های عمل دینی می کوبد، از نگاه اسلام ناب (انقلابی)، تشکیل حکومت از آن جهت ضرورت دارد که مقدّمه ای است برای امری لازم؛ یعنی در اینجا تشکیل حکومت به خودی خود، مطلوب نیست، بلکه از این جهت بر تشکیل حکومت تأکید می شود که اقامه دین در جامعه، بدون تشکیل حکومت اسلامی ممکن نیست. حال فرقی نمی کند که برای حفظِ شأن دین، ورود دین در عرصه سیاست را ممنوع بدانیم (اسلام متحجّر) و یا دین را فاقد صلاحیّت لازم برای این ورود در این عرصه بدانیم (اسلام التقاطی)، در هر دو صورت هدف اصلی که اقامه ی قسط در سطح جامعه بود، محقّق نمی شود و دین در حصار تکالیف عبادیِ فردی باقی می ماند.

اسلام ناب که اقامه ی قسط در جامعه را هدف خود می داند، به درگیری با ظالم منهی می شود، ولی اسلام غیر انقلابی با جدا کردن دین از سیاست، زمینه را برای مبارزه دینی با طاغوت از بین می برد.


نتیجه
سبک زندگی و ایمان انقلابی
سبک زندگی، انعکاس باورها و ارزش های شخص است؛ بنابراین باورها و ارزش های جوان مؤمن انقلابی، منشأ سبک زندگی اوست و اعتقاد او به اسلام انقلابیِ ظلم ستیز و عدالت گستر، اعمال و عواطف او را تعیین می کند. انقلابی بودن، یکی از شاخصه های مهم جوان مؤمن در برهه ی کنونی است. یعنی می توانیم بگوییم در نگاه اسلام ناب، ایمانی که جنبه ی اجتماعی و انقلابی نداشته باشد، ناقص است. بنابراین مؤمن انقلابی و غیر انقلابی، دو قسم از اقسام فرد مؤمن نیستند، بلکه دو مرتبه از مراتب آن هستند، به عبارت دیگر تفاوت ایمان این دو دسته، تفاوت به کمال و نقص است. یعنی ایمان جوان انقلابی، کامل تر از جوان غیر انقلابی است. و سبک زندگی مؤمن انقلابی، ظلم ستیزانه، همراه با مبارزه با طاغوت و حمایت از مستضعفین عالم و موافق تشکیل حکومت اسلامی و حامیِ عملیِ آن است.


ابوالحسن فرزانه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه - منطق


-------------------------------------------
پی نوشت ها:
[1] صدوق، ابن بابویه ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین قمی، عیون اخبار الرضا، ترجمه علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1373.
[2] متن این سخنرانی در آدرس ذیل قابل مشاهده است:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29914
[3] این پیام در جلد 21 صحیفه چاپ شده است را در صفحه ی زیر می توان دید:
http://www.jamaran.ir/fa/BooksahifeBody.aspx?id=37...
[4] با ترجمه مکارم شیرازی.
[5] خطبه ی سوم حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه با ترجمه ی استاد حسین انصاریان در وب سایت ایشان به آدرس زیر قابل رویت است:
https://goo.gl/6LUASp.
مطالب مرتبط
دیدگاه خود را ارسال کنید
تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
ویژه ها
عید در حرم امام رئوف

عید در حرم امام رئوف

9224

عید در حرم امام رئوف


عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

عکس حرم مطهرامام رضا علیه السلام

8634

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز حرم مطهرامام رضا علیه السلام


زائر حرم امام رضا علیه السلام

زائر حرم امام رضا علیه السلام

7963

دولت دراین سرا و گشایش دراین در است ... السلام علیک یا انیس النفوس یا علی بن موسی الرضا(ع) #امام_رضا_علیه_السلام #حرم_امام_رضا_علیه_السلام #حرم_مطهر_رضوی


ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

ضریح حرم مطهر امام رضا علیه السلام

8911

قلب مرا به پای ضریح ات گره بزن بیمارم و دخیل شفای تو می شوم


دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

دربانان حرم مطهر امام رضا علیه السلام

9693

از رهگذر خاک سر کوی شما بود؛ هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد


بیشتر