معجزه یا کرامت پیامبران و امامان علیهم السلام به اذن پروردگار است و ایشان از خود توان انجام چنین کاری را ندارند؛ ما موظف به تلاش، مشورت، تعقل، تدبیر، توکل به خدا، تمسک به قرآن و البته توسل به اهل بیت علیهم السلام هستیم؛ با وجود این بعضی خواسته ها را اجابت نمی کنند زیرا عنایات آنان مشمول علم، حکمت، قضا و قدر، رضای الهی و ...می باشد.

ستاره هدایت 1
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 115 9.3 KB 37 0

ستاره هدایت 1

5a8abd8ca5582.jpg


معجزه یا کرامت پیامبران و امامان علیهم السلام به اذن پروردگار هستی بخش است و ایشان از خود توان انجام چنین کاری را ندارند؛ مؤمنان واقعی کسانی هستند که با اعتقاد به معجزه و کرامت از توجه به قدرت لایزال الهی غافل نیستند و خواست و اراده خداوند را باور دارند. اگر حضرت عیسی علیه السلام کور مادرزاد را شفا می داد و یا بیماران بی درمان را به گونه ای شگفت، شفا می بخشید بر آن بود تا مردم را به سوی خداوند فرا خواند و یاد آورد که چنین کارهایی را به اجازه پروردگار انجام می دهد. امامان علیهم السلام نیز اگر کرامتی از خود نشان می دهند از آن روست تا زائران و دوستان آنان با دیدن آن کرامت ها، به خداوند توجه کنند و راه امامان را که همان راه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و راه قرآن است در پیش گیرند، از گناه پرهیز کنند و به بندگی و فرمانبری خداوند روی آورند.
کرامت و عنایت بر اساس تعالیم حضرت رضا علیه السلام مصداق امور نفس الامریه هستند؛ به این معنا که هر کاری باید با خود آن سنجیده و از جوانب مختلف بررسی شود و هیچ عنایت و کرامتی را نمی توان با دیگری مقایسه کرد ( به عنوان مثال، چون او شفا گرفته است این هم باید شفا بگیرد و یا .....).
ما موظف به تلاش، مشورت، تعقل، تدبیر، توکل به خدا، تمسک به قرآن و البته توسل به اهل بیت علیهم السلام هستیم اما نه به این معنا که انتظار داشته باشیم آنان تحت اراده و فرمان ما هر آنچه می خواهیم فراهم کنند؛ دلیل اینکه بعضی خواسته ها را اجابت نمی کنند آن است که عنایات آنان مشمول علم، حکمت، قضا و قدر، رضای الهی و ...می باشد. به عبارت ساده اگر آن بزرگواران، به هر کس هر چه خواست به همان صورت عنایت می کردند؛ دلیلی بود بر بی حساب و کتاب بودن این امر و مخالف حکمت های الهی است. کرامات و عنایات اهل بیت علیهم السلام اگر به درستی بیان شود سبب امیدواری برای محبان و پیروان و نیز معرفت و هدایت برای جویندگان و عامل افزایش بصیرت و آگاهی برای شیعیان خواهد شد.

نویسنده: فدوی


منابع:
1. ارمغان ملکوت نگاهی به کرامات امام رضا علیه السلام؛ حبیب الله میرزایی
2. ذره و آفتاب؛ معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی؛ به همت جمعی از نویسندگان


مطالب مرتبط