شعر کودکانه سحری

سحری

سحری

سحر شده دوباره

چشمای من بیداره

تو آسمون می بینم

یه عالمه ستاره

مامان تو سفره چیده

غذای خوبی حالا

کنار هم می شینیم

من و مامان و بابا

ما سحری می خوریم

با نام و یاد خدا

ان شالا که قبوله

روزۀ ما بچه ها


شاعر: مهری طهماسبی دهکردی


مطالب مرتبط