سخن‌نگاشت | مرگ بر آمریکا

«مرگ بر آمریکا»یعنی مرگ بر تبعیض، نژادپرستی و لگدمال کردن حقوق بشر. برای همین بود که امام رحمةالله‌علیه گفت «هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید»


مطالب مرتبط