سربازان انقلاب 9 - قدرت نظامی

مقام معظم رهبری:
سربازان #انقلاب
فقط کسانی نیستند که در هنگام بروز انقلاب حضور داشتند و میتوانستند
سربازی کنند. جوانان مؤمن و نواندیش و آزادفکر و پاکدامنِ امروز ما و
نسلهای بعد هم #سربازان انقلابند؛ چون انقلاب یک حقیقت همیشه جاوید است؛


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط