شعر انتظار

سلام آقا

سلام آقا

ماه من تویی آقا///مهر من به تو تقدیم

کرده نام تو زیبا///صفحه های این تقویم

فصل درس و مدرسه///شد قشنگ تر امسال

با تلاش و خوبی ها/// می کنم تو را خوشحال

مهربان و ماهی تو///بهتر از تو آقا نیست

هر که یاد تو بوده/// گشته نمره ی او بیست

با شروع مدرسه///مهر و ماه با من بود

می کنم دعا هر روز///تا رسد ظهورت زود


مطالب مرتبط