سلام امام


شود از شور و شوق

قلب من در سینه باز

باز هم توی #حرم

می کنم راز و نیاز

دست من برسینه ام

قلب من رو به خدا

عطر خوش بوی حرم

می دهد جان را صفا

می چکد اشکی زلال

پاک مثل آسمان

اشک شادیست ای امام

شادی از دیدارتان

می دهم صدها سلام

برشما که گشته است

صحنتان دنیای من

مثل پر جانم سبک

می شود توی حرم

می شوم از خود رها

مثل کفتر می پرم

آسمان این حرم

پاک تر آبی تر است

حال من پیش شما

از همیشه بهتر است


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط