سلام به ماه میهمانی خدا

چقدر زمین زیبا شده است، درختان شکوفه های رنگارنگ خود را به مردم هدیه داده بودند، خورشید رنگ دیگری به خود گرفته بود، آسمان به آبی بیکرانه اش عمق داده بود، چه خبر شده که زمین و آسمان اینقدر شاد هستند؟

شاد و مبهوت به شادی های دورو برم خیره شده بودم که زمان گذشت و روز کم کم رنگ شب به خود گرفت و ستاره ها چشمک زنان می خندیدند و چراغ های خوش رنگ #مسجد شروع به خودنمایی کرد.

رو به مادربزرگم کردم و گفتم: مادربزرگ چه شده که مردم اینقدر خوشحال هستند؟ مادربزرگم گفت : عزیزم خدا مردم را به یک میهمانی بزرگ و زیبا دعوت می کند، گفتم میهمانی؟ یعنی ما میهمان خدا می شویم؟ گفت : آره عزیز دلم، از امشب همه مردم دنیا میهمان خدا می شوند .

با خوشحالی گفتم پس من میرم لباسای خوشگل خودم و بپوشم تا باهم بریم به میهمانی خدا، مادربزرگم با لبخند زیبایی بهم گفت: برو لباسای قشنگت رو بپوش، اما توی میهمانی خدا باید لباسهای دلت رو قشنگ کنی! پرسیدم چطوری مادربزرگ؟ بهم گفت: تو هیچ وقت نباید بابا و مامانت و ناراحت کنی، یادت نره همیشه نمازت رو اول وقت بخونی، حتما باید با دقت درس و مشق هایت را به درستی انجام بدی تا فرد مفیدی برای کشورت ایران باشی و از همه مهمتر از خدا بخواه تا ظهور امام زمان عج را نزدیک تر کنه تا تا با آمدنش همه بدی ها نابود شوند.


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط